Samstag, 16. Mai 2009

SS - Panzer - Jägerabteilung d. SS - Verfügungstruppe - Division (D)

SS - Verfügungstruppe Division

Offizierstellenbesetzung 1.9.1940


Stab
Abt.-Kommandeur SS-Stubaf Ax
Abt.-Adjutant SS-O'stuf Recke
Ordonnanz-Offizier SS-O'stuf d.R. Neuenfeldt
Abt.-Arzt SS-H'stuf Gross
Verpfl.-Offizier SS-O'scha Blum (F.A.)
Waffenmeister U.F.
T.F.K. I SS-H'stuf Veigel
T.F.K. II SS-U'stuf Göring
Werkmeister (K) U.F.
Zahlmeister SS-U'stuf Weber


Nachrichtenzug
Zugführer SS-O'stuf Zinn


1. Kompanie
Führer SS-H'stuf Asbahr
1. Zugführer SS-U'stuf Schubert
2. Zugführer SS-U'stuf Robrer
3. Zugführer U.F.


2. Kompanie
Führer SS-U'stuf Strobl
1. Zugführer SS-U'stuf Seiler
2. Zugführer SS-U'scha Boberach (F.A.)
3. Zugführer SS-U'stuf Burfeind


3. Kompanie
Führer SS-O'stuf Zimmermann
1. Zugführer SS-U'stuf d.R. Fick
2. Zugführer SS-O'scha Appel (F.A.)


Führer-Reserven
SS-Hauptscharführer (F.A.) Roeder
SS-Hauptscharführer (F.A.) Schön
SS-Oberscharführer (F.A.) Otto
SS-Unterscharführer (F.A.) Klein
SS-Unterscharführer (F.A.) Peter

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen