Freitag, 30. September 2016

Üb. St./Grenzwacht Schleiden-Nord (Üb.Div.St./Gw.Schleiden-Nord)

Offiziersstellenbesetzung 02.09.1939

(22. Infanterie-Division Westwall Gruppe Schleiden-Nord)


Stab/Gw. Schleiden-Nord
Führer Major Borchardt
Adjutant Hauptmann Haardemann, z.Zt. Lazarett Düren
Vertreter Leutnant Kuck, Adjutant I./Gw Schleiden-Nord
Verpflegungs-Offizier Leutnant Minchhoven
Nachrichten-Offizier Leutnant Fölsing
Sanitäts-Offizier Oberarzt Dr. Fieger


Gw.-Pak.-Kp. (mot.)
Führer Leutnant Dr. Korn, beauftr. v. 8./St.Pak-Kp.
Zugführer 1. Zug Leutnant Letzel, kdrt. v. 8./St.Pak-Kp.
Zugführer 2. Zug Feldwebel Vogel, kdrt. v. 4./St.Pak-Kp.
Zugführer 3. Zug Feldwebel Hillebrand, kdrt.v.4./St.Pak-Kp.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen