Donnerstag, 16. Oktober 2008

I. Abteilung Artillerie-Regiment 68 D

Offizierstellenbesetzung 03.01. 1939


I. Abteilung (I./AR68)
Kommandeur Oberstleutnant Reuβ
Adjutant Leutnant Bescht
Ordonnanzoffizier Leutnant Mencke
Abt.-Veterinär Stabsveterinär Dr. Naumann

1. Batterie
Chef Oberleutnant Moehrcke
Batterie Offizier Leutnant Becker
Batterie Offizier Leutnant von Waldow

2. Batterie
Chef Major Roosen
Batterie Offizier Leutnant Baβermann
Batterie Offizier Leutnant Geinitz

3. Batterie
Chef Major Haupt (II./AR68)
Batterie Offizier Leutnant von Matthieβen


Standort:
Belgard (Persante)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen